quote feed-section sponsor-promos cf show linkedin dugout

aabr Investments PJS merupakan syarikat pelaburan yang beribu pejabat di Abu Dhabi dengan pelaburannya di seluruh dunia.

Syarikat ini melabur dalam pelbagai sektor termasuk bidang automatif, perkhidmatan kewangan, udara, tenaga, perusahaan & teknologi serta hartanah yang kebanyakannya dilakukan secara usaha sama dan pakatan di peringkat global. Pemilikan terbesar syarikat ini adalah

Syarikat Pelaburan Petroliam Antarabangsa yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Emiriah Abu Dhabi.

Ketahui lebih lanjut  www.aabar.com